Våldtäkt | Underlåtelse att anmäla | Prejudikat

Här berättar vi om ett våldtäktsfall som gick hela vägen till Högsta Domstolen, där fem män frikändes för underlåtenhet att anmäla brottet.

 

Den tragiska händelsen utspelades i en ort i Dalarna för några år sedan. En kvinna bjöds in till en fest i en lägenhet där det fanns sju män som hon inte kände till sedan tidigare. När hon befann sig i lägenheten överfölls hon av en 21-åring som sedan täckte över hennes ansikte med en jacka och våldtog henne. En 19-årig man fick slut på våldtäkten genom att hota de andra männen i lägenheten med en kniv efter att han först tvingats att beröra kvinnans underliv. Kvinnan kom under detta bråk loss och hoppade ut genom ett fönster.

Fem års fängelse för grov våldtäkt

21-åringen dömdes för fem års fängelse för grov våldtäkt. 19-åringen frikändes dock eftersom att han hade avbrutit våldtäkten. Tingsrätten ansåg att detta tydde på att 19-åringen hade tvingats begå den föregående sexuella handlingen. Någon annan av männen dömdes inte för våldtäkt, trots att rätten fann det troligt att minst tre män hade deltagit i övergreppet. Men det gick inte att bevisa.

Dessutom dömdes de fem andra männen som befann sig i lägenheten för underlåtenhet att avslöja brott. Rätten ansåg att det var otänkbart att de inte hade märkt vad som pågått i den lilla lägenheten. De fem männen dömdes till ett års fängelse.

Överklagades till hovrätten

Fallet överklagades till hovrätten som följde tingsrättens dom när det handlar om 21-åringen och 19-åringens aktioner, men mildrade domen om underlåtelse till fem månaders fängelse. Domen om underlåtelse överklagades till HD som gav prövningstillstånd.

Högsta Domstolen konstaterade dock att en person inte kan dömas för underlåtenhet att anmäla ett brott som man själv misstänkts ha begått. Fyra män frikändes därför för underlåtenhet.

I svensk rätt finns ingen allmän skyldighet att avslöja brott. Dock finns det, när det gäller särskilt allvarliga brott, en skyldighet att avslöja brott som är nära förestående eller pågående.

Måste vara utom fara

Anledningen till att de fem männen friades var en speciell förutsättning: ska man få ansvar för underlåtenhet måste man vara ”utan fara för den handlande eller någon annan”. Detta innebär bland annat fall där den som avslöjar brottet riskerar att bli misstänkt och dömd för brottet själv. Har personen själv varit misstänkt i en polisutredning så kan denne inte dömas för underlåtenhet.

I det aktuella fallet är det utrett att minst tre män deltog i den grova våldtäkten. Men man vet inte vilka två av dem är. Det är dessutom fastslaget att de fem männen visste om vad som pågick i lägenheten och att de i ett tidigt skede avförts från utredningen. De hade därför inte kunnat avslöja brottet utan att bli misstänkta och sätta sig själva i fara. De har alltså inte haft någon juridisk plikt att avslöja brottet och friades därför av HD för underlåtenhet att avslöja den grova våldtäkten.

Källor: Allt om juridik  och Högsta Domstolen. 

Vi står vid din sida i rätten
6 Feb 2018