Våldtäkt | Ungdomsrabatt sänkte straff för 18-åring

Den så kallade ungdomsrabatten på våldtäkt och andra brott är ett omdiskuterat och kontroversiellt fenomen i rättssamhället. Här berättar vi om en 18-årig man som fick ett kortare straff med hänvisning till åldern och andra personliga förhållanden.

 

Den 18-årige mannen åtalades vid en tingsrätt i norra Sverige för att ha våldtagit en något yngre flicka. Mannen ska enligt åklagarsidan ha haft sex med kvinnan i källaren till ett trapphus och utnyttjat att kvinnan vid tillfälligt var väldigt berusad. Mannen nekade till brott och påstod att det handlade om ett frivilligt samlag. Han ansåg heller inte att den unga kvinnan befann sig i något utsatt situation på grund av att hon hade druckit en stor mängd alkohol.

Otydliga minnesbilder

Flickan hade själv otydliga minnen av det inträffade, men det hon lyckades beskriva stämde ändå bra ihop med andra vittnesuppgifter som kom fram från tillfället. Flickan hade varit kraftigt berusad, några timmar efter att den påstådda våldtäkten hade ägt rum så hade hon 1,23 promille alkohol i blodet. Med tanke på detta är det sannolikt att hon hade 1,6 promille när det hela utspelades – en hög alkoholhalt som bör ha påverkat hennes beteende och upplevelse i hög grad. Dessutom stod det klart att hon hade kräkts och inte kunnat gå för egen maskin.

Tingsrättens resonemang var att mannen måste ha insett att samlaget inte hade kunnat genomföras om flickan inte hade varit berusad. Man ansåg dessutom att han måste ha varit medveten om berusningen och sett ett tillfälle att utnyttja situationen. Därför skulle han dömas till våldtäkt.

Åldern gav mannen ungsdomsrabatt

Rätten slog fast att straffvärdet för gärningen var två års fängelse. Med beaktande av den så kallade ungdomsrabatten skulle straffvärdet landa på ett års fängelse.

Men rätten fortsatte resonemanget i sina domskäl och konstaterade att detaljer som kommit fram om mannens personliga förhållanden talade för att man istället skulle bestämma skyddstillsyn som påföljd. Man redogjorde dock inte för vilka dessa personliga förhållanden bestod av.

Inte tillräckligt med skyddstillsyn

Rätten ansåg inte att endast skyddstillsyn var tillräckligt utan att det borde kombineras med ett kortare fängelsestraff. Mannen dömdes därför till fängelse i två månader och skyddstillsyn där det ska ingå en behandling för sexbrottslingar. Dessutom dömdes han att betala 115 000 kronor i skadestånd till flickan.

Domen överklagades till hovrätten, som inte såg några skäl att ändra domen. Tingsrättens dom slog alltså fast.

Kompetenta och erfararna advokater i våldtäktsmål
28 Mar 2018