Våldtäkt | Våldtäkt mot barn | Överklagan tas upp igen

Här berättar vi om ett fall där en pojke dömdes för våldtäkt mot barn. Efter att nya uppgifter kommer fallet att tas upp igen efter ett beslut av Högsta Domstolen.

En 16-årig pojke dömdes för våldtäkt mot barn i en Tingsrätt i västra Sverige. Enligt domen ska pojken ha haft sex med en 14-årig flicka på en toalett på den skola där de båda barnen går. Pojken nekade hela tiden till brott. Hans berättelse skiljde sig kraftigt från flickans. Pojken berättade i rätten att den sexuella aktiviteten var flickans initiativ. Hon hade velat ha sex på toaletten och sedan blivit sur när han visat sig ointresserad och gått därifrån.

Vittnesmål gick på flickans linje

Tingsrätten lyssnade dock på vittnesmål från både kurator och andra elever på skolan och förkastade pojkens berättelse. Man ansåg att det var bevisat att pojken hade lett in flickan på toaletten och därefter förmått henne att ha sex mot hennes vilja. Något våld eller tvång hade dock inte förekommit. De båda skoleleverna hade inte haft någon kärleksrelation och pojken visste dessutom att flickan inte hade hunnit fylla 15 år.

Pojken dömdes för våldtäkt mot barn. Straffet blev ungdomsvård och 115 000 kronor i skadestånd till flickan. Pojkens föräldrar får betala en stor del av skadeståndet.

Domen överklagades till Hovrätten men överklagandet drogs snart tillbaka av försvaret.

Ny bevisning kom fram

Försvaret ändrade sig dock sedan ny bevisning kommit fram. Man vände sig till Högsta Domstolen för att återkalla tillbakadragandet och få upp fallet i hovrätten igen. Bland annat hade man hittat en chattkonversation där det framkom att vittnen hade erbjudits pengar för att ljuga i rättegången. Dessutom hade flickan själv meddelat att hon skulle ljuga i rättssalen.

Återtagandet av överklagan togs upp i HD, som konstaterade att huvudregeln är att denna typ av mål inte kan återupptas, men att det finns undantag. Dessa undantag kan handla om när det finns resningsgrundande omständigheter eller när det har begåtts rättegångsfel.

Eftersom det hade framkommit att vittnen pratat om att de skulle ljuga i rätten så ansåg HD att återkallelsen av överklagan skulle återtas. Därför undanröjdes försvarets återkallelse och HD överlämnade målet till hovrätten för ny handläggning.

Källa: Dagens juridik.

Kompetent rättslig hjälp
20 Feb 2018