Våldtäkter i nöjeslivet | Alkohol bakom övergrepp

En typ av våldtäkt som ofta uppmärksammas i mediala sammanhang är övergrepp som genomförs i samband med nöjeslivet. Här går vi igenom fakta om detta.

 

Anledningen till denna uppmärksamhet är bland annat att nöjesutbudet har ökat kraftigt, och även alkoholkonsumtionen. Från mitten på 90-talet till början av 2000-talet så ökade konsumtionen av sprit avsevärt, och kroglivet stod för en stor del av ökningen. Inte minst ökade ungdomars alkoholkonsumtion kraftigt.

Detta intensivare nöjesliv med stort drickande av alkohol kan ha betydelse för förekomsten av våldtäkter. Fler möten skapas mellan personer som tidigare inte träffats, och dessutom i en miljö med mycket alkohol. Spärrar släpper i denna miljö, vilket kan öka risken för våldtäkt.

Alkohol påverkar gärningar

Det är till exempel känt att alkohol ofta får personer att utföra handlingar som de inte skulle göra i nyktert tillstånd, spärrarna för att begå brott minskar helt enkelt.

Ett typfall för denna sorts övergreppet kan se ut så här. En kvinna i 20-årsåldern är ute på krogen och träffar en flera år äldre man som hon senare följer med hem. Båda är berusade när mannen våldtar kvinnan i bostaden. Några vittnen finns inte. Våldtäkten anmäls, kvinnan undersöks och förundersökningen läggs ned med motiveringen att brott inte kan styrkas.

Av alla våldtäktsfall som ingick i en kartläggning som innefattar åren 1995 och 2000 är 14 procent av fallen relaterade till nöjeslivet. I 14 procent av dessa fall är mer än en man förövare. Den vanligaste brottsplatsen i dessa fall är gärningsmannens eller offrets bostad. Sker våldtäkten ute på nöjeslokalen så handlar det oftast om en toalett. Ungefär två tredjedelar av dessa brott sker under veckosluten. Sommarmånaderna är också något överrepresenterade i detta sammanhang.

Offer och gärningsman ofta ytligt bekanta

I 70 procent av dessa nöjesrelaterade våldtäkter är offer och gärningsman ytligt bekanta. I 11 procent av fallen känner personerna inte varandra alls sedan tidigare. Statistiken visar på ett tydligt sätt att alkoholen har stor betydelse för brottsbenägenheten. Minst 43 procent av gärningsmännen har druckit alkohol och minst fyra procent har varit kraftigt berusade. Även droger är ibland en faktor, men i betydligt mindre utsträckning än alkohol. Bland offren har minst 78 procent varit alkoholpåverkade och 20 procent kraftigt berusade. Var fjärde offer har även minnesluckor beroende på berusningen.

Gärningsmannen ofta äldre än offret

Bland gärningsmännen är medianåldern för dessa nöjeslivsvåldtäkter 30 år, medan offrens motsvarande siffra är 24,5. Cirka tio procent av offren är under 18 år, alltså barn enligt FN:s stadgar.

I de flesta av dessa fall läggs förundersökningen ned, oftast för att brott ej kan styrkas. Men det är också ganska vanligt att offret inte vill medverka i utredningen, detta sker i 13 procent av fallen. Endast en mindre andel av dessa anmälda fall leder till åtal.

Källa: Brå. 

Kompetent juridisk hjälp
27 Apr 2018