Våldtäkt | Viktigt med ett gott bemötande för brottsoffer

Här berättar vi lite om hur viktigt det är med ett bra bemötande från rättsväsendet för en person som har drabbats aven våldtäkt, sexuellt övergrepp eller något annat brott.

 

Att bemötas med respekt och förståelse är mycket viktigt för ett brottsoffer, oavsett om det handlar om våldtäkt eller något annat brott. Delvis påverkar det förtroendet för rättsprocessen och dels påverkar det även möjligheten att bearbeta traumat och gå vidare i livet. Därför är bemötandet ytterst viktigt för personer som utsatts för våld i nära relationer.

Viktigt med kunskaper

Alla som arbetar inom rättsväsendet – poliser, advokater, åklagare med flera – bör ha kunskaper om våldets uttryck och konsekvenser. Ett samarbete mellan olika aktörer ökar också chansen att upplevelsen blir bättre för personen som utsatts för en våldtäkt eller något annat brott.

Det är flera saker som är viktiga i detta sammanhang: i första skedet är det viktigt att anmälan tas upp på ett korrekt sätt. Rätt prover måste tas och dokumentationen måste vara noggrann och korrekt, annars riskeras rättssäkerheten.

När rättegången börjar så är det av största vikt att man värnar om brottsoffrets rättssäkerhet och integritet respekteras fullt ut. Är brottsoffret tryggt och törs medverka i processen så ökar chansen att allt går rätt till och det slutar i en rättvis och korrekt dom.

Många svåra utmaningar i en rättsprocess

En rättsprocess innehåller alltid ett flertal svåra utmaningar. I en del fall kan dessa svårigheter leda till att utredningen inte kan slutföras, vilket i sin tur innebär att förövaren inte kan åtalas. Hot från förövaren är inte ovanligt efter en anmälan om exempelvis våldtäkt. Ekonomiska och känslomässiga band till förövaren och det obehag det kan skapa för barnen är andra anledningar till att många tvekar inför att anmäla en våldtäkt.

Vid våldtäkt och andra former av våld i nära relationer finns det sällan några ögonvittnen till själva brottet. Därför är det viktigt med stödbevisning som dokumentation av skador.

Ofta svårt att berätta detaljerat

Personer som har en vardag med ofta förekommande våld och hot kan ofta ha svårt att berätta detaljerat och sammanhängande om våldshandlingarna. Exakta tidpunkter kan bland annat vara svåra att komma ihåg. Att våldet bagatelliseras på grund av känslomässiga band till förövaren är också vanligt förekommande.

För att en utsatt ska våga och orka berätta kan stöd vara mycket viktigt. Korrekt och pedagogiskt berättad information om vad som kommer att hända under rättsprocessen kan göra det enklare och mer lättuthärdligt för brottsoffret att delta i processen.

Kompetentoch empatiskt rättsligt stöd
4 Apr 2018