Våldtäkt

Trygg och professionell hjälp för brottsoffer | Stockholm 08-673 51 80 | Göteborg 031-300 05 50

Våldtäkt togs inte om - HD ansåg inte att hovrätten var jävig

En jurist dömdes tidigare i år för våldtäkt. Han dömdes till sammanlagt två års fängelse för två våldtäkter. Högsta Domstolen avslog dock hans överklagan om att hovrätten varit jävig när mannen dömdes.

 

Mannen åtalades i tingsrätten för att ha våldtagit en kollega på juristbyrån efter en sommarfest. Kvinnan anklagade honom för att ha våldtagit henne trots att hon flera gånger signalerat åt honom att sluta. Både tingsrätten och hovrätten ansåg kvinnans berättelse vara trovärdig och mannen dömdes till två års fängelse. Dock friades han för en annan händelse där han anklagats för att ha våldtagit en annan kollega på en annan arbetsplats. Här ansågs bevisningen vara för svag för att mannen skulle kunna dömas. Här har vi skrivit mer om denna våldtäkt och de tidigare domarna. 

Mannen överklagade igen

Men mannen gav sig inte och överklagade även till Högsta Domstolen (HD). Han hävdade att hovrätten skulle ha varit jävig. Juristen ansåg att hovrätten redan hade tagit ställning i skuldfrågan genom att besluta om fortsatt häktning och sedan döma honom. Han ansåg att det var jäv att samma domare dömde ut i båda fallen. Hovrätten ansåg dock att det inte handlade om något jäv.

HD ansåg dock att frågan borde prövas och meddelade prövningstillstånd.

HD: "Hovrättens ledamöter var inte jäviga"

HD tog då alltså ställning till ledamöterna i hovrätten var jäviga när de tillät att utredningen kompletterades med nya bevis efter att huvudförhandlingen hade avslutats och sedan höll en ny huvudförhandling.

Ledamöterna hade enligt HD efter den första överläggningen skickat ut anteckningar där det angavs att man hade beslutat att mannen skulle vara kvar i häktet. Den tilltalade advokaten ansåg att detta innebar att domarna hade förutfattade meningar om mannens skuld. Men Högsta Domstolen ansåg inte att hovrätten varit jävig vid den första handläggningen av målet. Därför återvisades fallet inte till den tidigare instansen för en ny prövning. HD tog inte upp mannens överklagande av hovrättens våldtäktsdom. Fängelsestraffet från hovrätten står därför fast.

Vi har stor erfarenhet av svåra våldtäktsfall
15 maj 2019