Våldtäktsmål togs inte om - HD ansåg inte att hovrätten var jävig

En jurist dömdes tidigare i år för våldtäkt. Han dömdes till sammanlagt två års fängelse för två våldtäkter. Högsta Domstolen avslog dock hans överklagan om att hovrätten varit jävig när mannen dömdes.

 

Mannen åtalades i tingsrätten för att ha våldtagit en kollega på juristbyrån efter en sommarfest. Kvinnan anklagade honom för att ha våldtagit henne trots att hon flera gånger signalerat åt honom att sluta. Både tingsrätten och hovrätten ansåg kvinnans berättelse vara trovärdig och mannen dömdes till två års fängelse. Dock friades han för en annan händelse där han anklagats för att ha våldtagit en annan kollega på en annan arbetsplats. Här ansågs bevisningen vara för svag för att mannen skulle kunna dömas. Här har vi skrivit mer om denna våldtäkt och de tidigare domarna. 

Mannen överklagade igen

Mannen överklagade till Högsta Domstolen (HD). Han hävdade att hovrätten skulle ha varit jävig. Juristen ansåg att hovrätten redan hade tagit ställning i skuldfrågan genom att besluta om fortsatt häktning och sedan leda huvudförhandlingen. Han ansåg att det var jäv att samma domare dömde vid de båda tillfällena. Hovrätten ansåg dock att det inte handlade om något jäv.

HD ansåg dock att frågan borde prövas och meddelade prövningstillstånd.

Vi har stor erfarenhet av svåra våldtäktsfall
15 May 2019